Team Pyrexia

Event Management Committee
From Left to Right:
Neha Jain, Shiana, Anand Singh, Ekta
Team Fahrenheit
From Left to Right:
Parth Maheshwari, Pankaj Garg, Ravi Chawla
Team Solasta
From Left to Right:
Anshul Khichi, Shreya Singh, Vinod Kumar, Pushpesh Ishda, Nitish Kumar
Team Craft Corridor
From Left to Right:
Akbar Ali, Aman Yadav, Deepak Sangwan
Team Alfresco
From Left to Right:
Anmoldeep Kaur Sran, Sharmista Verma, Km Pinky
Team Literati
From Left to Right:
Akash Varshney, Sidharth SK, Paridhi Agarwal, Diksha Dixit, Ravi Singh
Team Thunderbolt
From Left to Right:
Gurkirat Singh Lubana, Ritwick Singla
Security Committee
From Left to Right:
Indraj Saini, Bhupesh Parihar, Harish, Jaswant Dhande
Registration Committee
From Left to Right:
Aman Patidar, Jitendra, Kamal Raj, Narendra Mali
Accommodation Committee
From Left to Right:
Sahibdeep Singh, Rohan Saini, Anil Kumar, Preetinder Singh Manshahia, Sawan Dalal, Nivedita
Finance Committee
From Left to Right:
Vishesh Gupta, Deepanshu Lather